Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld. Ook Maankristal voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook dat niet prettig vinden of mochten we er samen niet uit komen, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van de geschillencommissie van het NIBIG.

Geschilleninstantie

Mocht de bemiddeling van de geschillencommissie niet tot het door je gewenste resultaat leiden, dan staat het je vrij om je te wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG.

Contact

De klachtenregeling en klachtenfunctionaris zijn te bereiken via www.nibig-geschillencommissie.nl. Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kun je via een formulier op de website van het de NIBIG geschillencommissie indienen.