Over ons privacybeleid

Maankristal geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Maankristal. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens

opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je een aankoop heb gedaan bij ons of een formulier hebt verzonden, zal aan jou gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres

Met welk doel gebruiken we deze gegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Voor- en achternaam: Om je bestelling te kunnen leveren aan de juiste persoon.
 • Adres, postcode en woonplaats: Om je bestelling op de correcte locatie te kunnen leveren.
 • Telefoonnummer: Mochten wij je willen informeren over je bestelling doen wij dat op sommige momenten ook telefonisch. Dit is echter nooit verplicht om in te vullen.
 • E-mailadres: Bij elke bestelling zul je van ons een bevestiging en factuur per e-mail ontvangen. Indien het gaat om een bestelling die wordt verzonden zal Myparcel uit onze naam een e-mail sturen met de track & trace code.
 • IP-adres: Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van een bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Wanneer er een transactie is gestart en deze niet afgerond wordt, zullen je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van de desbetreffende maand verwijderd worden uit ons systeem.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Flokinet. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Flokinet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Flokinet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Flokinet

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van het IJslandse bedrijf Flokinet. Flokinet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Flokinet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

E-mailverkeer

Flokinet

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Flokinet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Flokinet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

De privacy policy van Mollie kunt u hier vinden: https://www.mollie.com/nl/privacy

Verzenden en logistiek

Myparcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Woocommerce en Myparcel. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Woocommmerce is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Woocommerce gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Op onze website worden functionele cookies geplaatst die zorgen voor een goede werking van deze website en het gebruik van onze website optimaliseren. Wij plaatsen functionele cookies om jouw webbrowser en gegevens te onthouden, zodat de website optimaal getoond wordt. De gegevens die wij via functionele cookies verzamelen worden niet aan derden verstrekt.

Analytische cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Social Media

Om het de bezoeker zo makkelijk mogelijk te maken om de content van onze website te delen via Social Media, maken wij onder andere gebruik van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media platformen hebben wij buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platformen om te weten hoe zij omgaan met privacy. Deze vind je hieronder:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Maankristal op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit ons systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en crm systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichtingen hieromheen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw rechten

Indien wij persoonsgegevens van jou verwerken, kun je ons verzoeken om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kun je een verzoek doen tot beperking van de verwerking van jouw gegevens en overdracht van deze persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Maankristal
Reinevaarstraat
5044HE Tilburg
Nederland
E info@maankristal.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Patrick de Bruin