Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maankristal en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de verkopende partij, te weten Maankristal en de kopende partij.

Artikel 1: Bedrijfsgegevens
Maankristal
Reinevaarstraat 32
5044HE Tilburg
Email adres: info@maankristal.nl
KvK-nummer: 70114315
Btw-identificatienummer: NL002193572B44

Artikel 2: Aangeboden Producten

Getracht wordt de producten zo goed mogelijk weer te geven en te omschrijven. Edelstenen zijn natuurproducten, waardoor enige afwijking en natuurlijke oneffenheden mogelijk zijn.

Artikel 3: Prijzen

De tussen Maankristal en u als consument overeengekomen prijs is inclusief btw en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst.

Artikel 4: Betalen

Er zijn twee manieren waarop u bij Maankristal kunt betalen. Tijdens het bestellen kunt u aangeven welke betaalmethode u gebruikt.

U kunt online betalen via IDEAL voor Nederlandse bankrekeningen en Bancontact/Mister Cash voor Belgische bankrekeningen.
Ook kunt u via een bankoverschrijving betalen. Maak dan het factuurbedrag over naar bankrekening nummer
NL79 KNAB 0256 8692 27 t.n.v. Maankristal te Tilburg.
De betaling dient binnen 7 dagen op de rekening van Maankristal te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan nemen we aan dat u de bestelling niet meer wenst te ontvangen. Uw order wordt dan geannuleerd.

Artikel 5: Verzenden

Bestellingen worden doorgaans verstuurd binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

Nadat tot aankoop is overgegaan, zullen de artikelen worden verzonden naar het door de koper opgegeven verzendadres. De koper is verantwoordelijk voor het juist opgeven van het verzendadres. Bij onjuist opgegeven adresgegevens van de koper is Maankristal niet aansprakelijk voor een onjuiste verzending.

Artikel 6. Annuleren en retourneren

U hebt het recht om een bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren.

Neem in dat geval altijd contact op met Maankristal via info@maankristal.nl
Het is geen verplichting, maar met het oog op het verbeteren van onze webwinkel horen we graag wat de reden is dat u de bestelling wilt annuleren.

Wilt u een bestelling annuleren nog voordat deze verstuurd is? Stuur dan direct een bericht aan de webwinkel. Houd er rekening mee dat een bestelling kort na ontvangst van uw betaling al verstuurd wordt.
Heeft u de bestelling al ontvangen? Stuur dan met deze email een ingevuld retourformulier mee. (Dit formulier kunt u hier vinden: )

Zonder ingevuld retourformulier kunnen we retourzendingen niet accepteren.

De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening.
Ons postadres luidt: Maankristal, Reinevaarstraat 32, 5044HE in Tilburg.
We sturen u een email ter bevestiging van de ontvangst van uw annulering.
U krijgt het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen teruggestort.
Terugstorting vindt alleen plaats indien we het product onbeschadigd in ontvangst hebben genomen. Zorg daarom voor een goede verpakking.
De kosten van beschadiging tijdens het vervoer worden bij u in rekening gebracht.

Zonder ingevuld retourformulier kunnen we retourzendingen niet accepteren.


Artikel 7. Veiligheid en Privacy
Maankristal treft passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Maankristal is voorzien van een SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dit is het meest gebruikte veiligheidsprotocol op het internet en wordt gebruikt voor het coderen van data die uitgewisseld wordttussen een consument en een server. SSL is een bepaalde manier van coderen van gegevens waardoor het voor derden niet mogelijk is berichten te lezen. Alle browsers ondersteunen SSL en geven dan ook aan wanneer deze beveiliging van kracht is (te herkennen aan een groen slotje in de url balk).

Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven.


Tijdens het bestellen vragen we je akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.